Peter Kouwer, medewerker Informatisering & Automatisering bij RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel

Opdrachtgever RIBW Groep Overijssel
Vraagstuk Uitrollen wireless netwerk, netwerkbeheer, verbinden van locaties, VoIP-inrichting
Oplossing ICT-beheer

RIBW Groep Overijssel bouwt al jaren op de kennis van ROOT voor een stabiel en veilig netwerk. Peter Kouwer vertelt over de samenwerking, en hoe het beheer van ROOT hem daarnaast al jaren ontzorgt.

RIBW Groep Overijssel is een netwerkorganisatie in Zwolle voor ‘herstelondersteunende zorg’. Het richt haar ondersteunende taak vooral op mensen met psychische of psychiatrische problemen. Peter Kouwer vertelt hoe hij kijkt naar de huidige samenwerking met ROOT als ICT-partner.

Directe lijnen

ROOT is al jaren ICT-leverancier voor RIBW Groep Overijssel. En dat is niet zomaar: “Ze zijn altijd goed bereikbaar, open in hun communicatie en erg deskundig”, vertelt Peter Kouwer. “Vooral de directe lijnen met ROOT vinden wij een van de sterkste punten die naar voren komen in de samenwerking. Bij de implementatie van VoIP-telefonie in de organisatie vond ik dit echt heel mooi naar voren komen. Bij vraagstukken kregen we snel de juiste verantwoordelijke aan de lijn en dat is bij welke storing dan ook essentieel, zeker in de zorgsector.”

Actief en open adviseren

Naast het netwerkbeheer, het verbinden van locaties en het eerdere uitrollen van een wireless netwerk heeft ROOT ook vooral een adviserende rol: “Ze geven aan wat een wenselijke situatie is en wat eventuele onwenselijke situaties zijn. Het is een hele simpele manier van communiceren, maar met deze openheid heb je als organisatie altijd direct inzichtelijk waar de risico’s zitten. En dat is toch wel het belangrijkste wat je wilt weten bij een gedegen risicoanalyse: wat moet je niet doen en wat vooral wel om de beschikbaarheid te behouden.”

Onmisbare netwerkkennis bij elkaar

Peter Kouwer merkt niet veel van de afstand tussen Zwolle en Enschede: “Wij hebben de netwerkkennis van ROOT niet 365 dagen per jaar nodig, dus het is voor ons hoe dan ook beter om deze expertise extern in te huren, waar in Nederland deze kennis zich ook bevindt. Zeker in het geval van Root is het fijn dat al deze kennis bij elkaar zit. En er is weliswaar een ‘fysieke’ afstand, maar de netwerkkennis ligt voor ons gevoel altijd praktisch om de hoek. Het contact via de mail en telefoon loopt erg soepel en we hebben totaal geen last van de bekende ‘procesmatige’ ruis op de lijn.”

Steengoed

Tot dusver is RIBW erg tevreden over de samenwerking met ROOT. “ROOT is al jaren een eerlijke partner voor ons. Wat ICT betreft leunen we op de kennis en kundigheid van ROOT. Als ICT’er is het gewoon je belangrijkste taak om te zorgen voor beschikbaarheid van het netwerk en het draaiende houden van bedrijfsprocessen, en dat doen ze steengoed.”

Ik wil graag meer informatie